Walory turystyczne

Największą turystyczna atrakcją Jastrzębia jest Zalew Porajski. Zalew Porajski jest typowym zbiornikiem retencyjnym, zbudowanym w latach 1969-1977, poprzez przegrodzenie zaporą betonową pradoliny rzeki Warty.

 Zbiornik napełniono w latach 1979-1980. Jest to największy akwen w regionie Częstochowskim. Powierzchnia lustra w zależności od stopnia spiętrzenia wody sięga 450-550 ha. Średnia pojemność wynosi ok. 26 mln m3. Średnia głębokość: 6 m (maksymalna 12m). Długość wraz z cofką wynosi 6 km, a szerokość: 600-1200 m. Zasilają go rzeki: Warta, Ordonka, Boży Stok i Sarni Stok.

KAPLICZKA Z XIX W. Z FIGURĄ CHRYSTUSA


Zbudowana prawdopodobnie w połowie XIX w. przy ówczesnej drodze z Jastrzębia do Poraja, obok drewnianego mostu na Warcie. Miejsce to było często zalewane przez powodzie, więc kapliczka miała strzec ludzi i ich bezpieczną przeprawę przez rzekę. Na początku XX w. wybudowano nową drogę do Poraja, ok. 0,5 km w górę rzeki i zbudowano nowy bezpieczny most. Wtedy też przeniesiono kapliczkę w miejsce, w którym znajduje się obecnie. Rozbudowano i przeniesiono również ze starej kapliczki zabytkową figurę Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. W 2007 r. rzeźbę poddano zabiegom konserwatorskim. Z zabytkową kapliczką związana jest lokalna legenda o starym żołnierzu. Przed wiekami wracał konno z wojny, jednak gdy zapadł zmierzch pobłądził i trafił na rozległe moczary, które zaczęły go wciągać w przepastne błota. Nie widząc dla siebie ratunku żarliwie modlił się do Boga o pomoc i wtedy zdarzył się cud - jego wierzchowiec trafił na twardy grunt. Jakiś czas później wdzięczny żołnierz wzniósł w tym miejscu kapliczkę i umieścił w niej własnoręcznie wystruganą figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem.

Adres: ul. Mickiewicza; 42-360 Jastrząb

DAWNE POLA GÓRNICZE (HAŁDY POKOPALNIANE)Pola górnicze w sołectwie Jastrząb istniały w latach 1901-1918. Podlegały Przedsiębiorstwu Akcyjnemu Bernard Hantke. Utworzono je na nadaniach górniczych w ówczesnym majątku Piotrowo. Wydobywano tu rudę żelaza w kopalniach duklowych (wieloszybikowych) na 34 polach górniczych w trójkącie między Jastrzębiem, Kamienicą Polską i Osinami. Nad rzeczką Czarka funkcjonowały kopalnie głębinowe „Piotr” i „Józef”. Dziś na ich miejscach istnieją dwa przysiółki o nazwie Kopalnia. Pozostałością dawnej działalności górniczej są pokopalniane hałdy, zarośnięte i częściowo rozplantowane, nie mniej jednak bardzo urokliwe i tworzące niecodzienny klimat. Są doskonałym miejscem wypoczynku, relaksu i spacerów dla okolicznych mieszkańców oraz wspaniałym miejscem zabawy dla dzieci i młodzieży.

Adres: ul. Mickiewicza; 42-360 Jastrząb

 

Innymi zasobami jakimi wieś dysponuje są:

1. Największym zasobem miejscowości Jastrząb jest teren, na którym znajduje się zalew (500 ha).

2. Kolejnym zasobem jest rzeka Warta wraz ze swoją pradoliną i terenami bagienne - błotnymi, które porasta szuwarowisko z trzciną i pałką wodną oraz roślinność turzycowa. Spory fragment pradoliny stanowi torfowisko z udziałem wełnianki, skrzypu błotnego i innych roślin bagiennych. Tereny bagienne są siedliskiem wielu gatunków ptaków.

3. Następnym zasobem są lasy przeważnie iglaste oraz mieszane, w których można spotkać bogatą faunę roślinna oraz florę, której przedstawicielami norniki zwyczajne, nornice rudą, mysz leśną, sarny, jelenie, dziki i lisy oraz wiele gatunków ptactwa.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

Licznik odwiedzin

© 2009-2015 by GPIUTMD

Copyright © jastrzab.ugporaj.pl 2024