Położenie

 

 

 

Miejscowość Jastrząb to wieś zajmująca powierzchnię 1211 ha oraz licząca 1351 mieszkańców, położona w Gminie Poraj w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim.

Jastrząb usytuowany jest nad rzeką Wartą na terenach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej stąd też teren jest pofałdowany, na którym występują jeziorka i źródełka . Panuje tu łagodny klimat. Szata roślinna jest dość bogata. Występują tu unikatowe rośliny. Bagienne - błotne tereny w dorzeczu Warty są ostoją i siedliskiem różnorodnych gatunków zwierząt, szczególnie ptactwa. Od południowo - zachodniej strony wieś jest otoczona lasami przeważnie sosnowymi i mieszanymi, z bogatą a nawet unikatową fauną i florą. Na terenie wsi występują przeważnie gleby piaszczyste i bielicowe, większość z nich jest V i VI klasy.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

Licznik odwiedzin

© 2009-2015 by GPIUTMD

Copyright © jastrzab.ugporaj.pl 2023